Företagshälsovård i Stockholm som ger resultat på 15 minuter

Det är alltid viktigt för företag att arbeta förebyggande med de anställdas hälsa, men efter covid-19 har företagshälsovård i Stockholm blivit nödvändigt för att skydda de anställda.

Smittspridningen i samband med covid-19 gjorde att många arbetsplatser fick stänga, andra kunde arbeta med färre personal på plats och en del kunde sköta det mesta arbetet hemifrån.

Smittspridningen har minskat i samband med att många vaccinerats men det finns och kommer att finnas risk för att utsättas för viruset en lång tid framöver. Behovet av att kunna testa sina anställda är fortfarande stort, särskilt i samband med resor.

Anlita företagshälsovård med uppsökande verksamhet

En ansvarstagande arbetsgivare skyddar sina anställda från smitta i samband med arbetet. Att kunna anlita en flexibel, mobil företagshälsovård som kan komma ut till alla typer av arbetsplatser i hela Stockholm och Mälardalen gör det möjligt. Utbildad personal gör snabbtest på all personal och resultatet kommer medan de fortfarande är på plats. Detta är betydligt mycket effektivare än att be sin personal gå och testa sig.

För att kunna få det snabba resultatet använder företagsvården ett så kallat antigentest som är betydligt snabbare än ett PCR-test. Antigentestet letar bara efter det protein som är specifikt för covid-19 istället för att leta efter själva viruset. Utslaget behöver inte analyseras i ett laboratorium och kan därför ge resultat inom 15 minuter istället för 48 timmar. Antigentest kräver högre virusnivåer än PCR-testet men detta uppvägs av att man kan få resultatet nästan omgående.

19 Oct 2021

Vi fokuserar på att leva ett bättre liv och pratar mycket om ett ökat välmående på denna blogg. Förhoppningsvis kan denna sida och det innehåll vi regelbundet uppdaterar låsa upp några lyckta dörrar i ditt liv. Välkommen! 

Senaste artiklarna