Känner du ett ökat behov av hjälp hemma?

Kanske har du svårigheter att röra dig, kanske har synen blivit sämre? Det är många faktorer som kan göra att behovet av hjälp ökar. Det finns hjälp att få via hemtjänsten, en trygg omsorg.

För många är viljan att klara sig helt själva en drivkraft som gör att man drar sig för att söka hjälp. Detta även när det blir svårare och svårare att klara vardagen. Så länge det fungerar och inte tar alltför lång tid, brukar de flesta nöja sig, men så kan det inträffa något som gör att det blir för svårt. Det kan vara en sjukdom, eller en fallolycka som gör att behovet av hjälp blir påtagligt. Då kan det vara bra att veta att det finns företag som är specialiserade på att hjälpa äldre i hemmet. Det finns även företag som har personal som talar flera olika språk, och som kan anpassa omsorgen till individen.

Flexibel hemtjänst

Har du en konvalescent period kan du behöva lite mer hjälp med att handla och laga mat till exempel. Säkert behöver du hjälp med städning i hemmet också. I svårare fall kan man behöva hjälp att duscha och klä på sig, och ibland kan man även få assistans med olika slags mediciner. Den hjälp du behöver idag behöver inte se likadan ut över tid, utan behovet kan minska eller växa. Därför är den omsorg som ges flexibel, så att den kan anpassas efter behovet. Din integritet är viktigt och personalen har tystnadsplikt och låg personalomsättning, vilket ger kontinuitet i verksamheten. Läs mer om hemtjänst på denna sajt: adelaomsorg.se

22 Mar 2021

Vi fokuserar på att leva ett bättre liv och pratar mycket om ett ökat välmående på denna blogg. Förhoppningsvis kan denna sida och det innehåll vi regelbundet uppdaterar låsa upp några lyckta dörrar i ditt liv. Välkommen! 

Senaste artiklarna